Thursday, February 16, 2012ali-Imran: 123
"sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal ketika itu kamu adalah orang yang lemah. Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri-Nya"